Băng tải lõi thép TPT

Băng tải lõi thép TPT

Thời gian gần đây nhu cầu dùng lĩnh vực công nghiệp lõi, truyền tải vật liệu đường dài đang rất nóng, băng tải lõi thép chủ yếu sử dụng tại các hệ thống truyền tải chiều dài lớn > 300 m trở lên do có thể chịu cường lực rất cao và đáp ứng các nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.

Nhà cung cấp

Khách hàng