Dầu Mài - ULTRACUT GR 12

Dầu Mài - ULTRACUT GR 12

ULTRACUT GR 12 được sản xuất bởi COGELSA (COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.) tại Tây Ban Nha. ULTRACUT GR 12 Là chất bôi trơn có độ nhớt rất thấp

Nhà cung cấp

Khách hàng