Dầu mỡ bôi trơn ngành dệt, xơ sợi

Dầu mỡ bôi trơn ngành dệt, xơ sợi

Một trong những dòng sản phẩm chính trong danh mục đầu tư của COGELSA là Dầu mỡ bôi trơn ngành dệt may. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm này cho chính các công ty đa quốc gia có yêu cầu cao nhất về tính ổn định và hiệu suất của sản phẩm.

Nhà cung cấp

Khách hàng