Keo gia nhiệt Atac Edge 718-61

Keo gia nhiệt Atac Edge 718-61

AtacEdge 718 61 là keo gia nhiệt EVA, dùng dán cạnh gỗ. Nó có thể kết dính nhiều loại gỗ như: gỗ mềm, gỗ cứng, ván ép, ván dăm (PB), MDF, MFC với các loại viền khác nhau ( PVC, ABS, HPL, giấy Melamine, Veneer )

Keo gia nhiệt Atac Edge 718-62

Keo gia nhiệt Atac Edge 718-62

AtacEdge 718 62 là keo gia nhiệt EVA, dùng dán cạnh gỗ. Nó có thể kết dính nhiều loại gỗ như: gỗ mềm, gỗ cứng, ván ép, ván dăm (PB), MDF, MFC với các loại viền khác nhau ( PVC, ABS, HPL, giấy Melamine, Veneer)

Keo gia nhiệt AtacEdge 717-80

Keo gia nhiệt AtacEdge 717-80

AtacEdge 717 80 là keo gia nhiệt EVA, dùng dán cạnh gỗ. Nó có thể kết dính nhiều loại gỗ như: gỗ mềm, gỗ cứng, ván ép, ván dăm (PB), MDF, MFC với các loại viền khác nhau ( PVC, ABS, HPL, Veneer, giấy Melamine )

Nhà cung cấp

Khách hàng