Keo gia nhiệt Atac Therm 706-40T

Keo gia nhiệt Atac Therm 706-40T

AtacTherm 706 40 là keo gia nhiệt EVA, dùng trong quá trình dính nóng. Nó được pha chế đặc biệt thích hợp cho dán vỏ thùng carton, đóng gói bao bì, hàng hóa,…

Nhà cung cấp

Khách hàng