Keo gia nhiệt Atac PlasTak 707-10

Keo gia nhiệt Atac PlasTak 707-10

PlasTak 707 10 là keo dán nhãn chai, lọ,... Dạng keo nóng chảy có độ nhớt thấp, được thiết kế dùng cho máy dán nhãn chai, lọ…. Tất cả các thành phần của keo PlasTak 707 10 đều đáp ứng được quy định 21 CFR 175.105 về sự tiếp xúc của chất kết dính và thực phẩm.

Keo gia nhiệt Atac PlasTak 707-22

Keo gia nhiệt Atac PlasTak 707-22

PlasTak 707 22 là keo dán nhãn chai, lọ,... Dạng keo nóng chảy có độ nhớt thấp, được thiết kế dùng cho máy dán nhãn chai, lọ…. Tất cả các thành phần của keo PlasTak 707 22 đều đáp ứng được quy định 21 CFR 175.105 về sự tiếp xúc của chất kết dính và thực phẩm.

Nhà cung cấp

Khách hàng